Kocil sw.
  • Kocil 1
  • Figurka
  • Kocil

NASZA PARAFIA

Grudzień 16th, 2013 by

                                         

DZIEJE PARAFII PW. ŚW. KLARY W KULESZACH

 

 

 

Wieś Kulesze wymieniana jest w dokumentach historycznych już na początku XVI w. i należała do parafii Trzcianne. Od 1925 r. – do parafii Downary. Już w1936 r. przy drodze do Trzciannego mieszkańcy Kulesz wybudowali niewielką kaplicę, której patronką została święta Klara. Cztery razy w roku odprawiano tam nabożeństwa, gromadzące nie tylko miejscowych wiernych, ale również z okolicznych wsi. 25 sierpnia 1944 r. kaplica została przez Niemców spalona. Po wojnie tutejsi mieszkańcy pragnęli odbudować kaplicę, ale nie otrzymali pozwolenia. Dopiero w 1970 r. pojawiła się nadzieja na uzyskanie stosownych dokumentów, o które od razu występują do władz państwowych Zygmunt Ciborowski i Zygmunt Sokołowski. W maju 1975 r. otrzymano pozwolenie. W kwietniu następnego roku ks. Jan Kosecki, wikariusz parafii Downary poświęcił plac pod budowę kościoła, ofiarowany przez Bolesława Wołodźko. 2 maja 1976 r. rozpoczęto budowę kościoła. Największe trudności w tamtych czasach były z uzyskaniem materiałów budowlanych. Były najczęściej na tzw. przydziały. Miejscowi więc gospodarze zakupywali je oficjalnie na budowę własnych budynków, po czym przeznaczali na kościół. W Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła Metropolita Wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz, przy współudziale biskupa Edwarda Kisiela, ówczesnego Administratora Apostolskiego Arch. w Białymstoku poświęcił i wmurował kamień węgielny w ściany wznoszonego w bardzo szybkim tempie kościoła. Tempo budowy było bardzo imponujące, gdyż już na Boże Narodzenie tegoż roku została odprawiona pierwsza Msza św. – Pasterka. Było to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu w to ważne dzieło wszystkich parafian. Miesiąc później ks. bp Edward Kisiel kościół poświęcił (w zwykły sposób) a ks. Jan Kosecki za pozwoleniem Ordynariusza zamieszkał na terenie wsi. Od tej pory była codziennie sprawowana Msza św. i na stałe Najświętszy Sakrament. W roku 1985 świątynia otrzymała tytuł kościoła rektoralnego a pierwszym rektorem w Kuleszch został ks. Stanisław Kurek. Od tego też czasu prowadzone są księgi metryczne. Rektorat liczy wówczas 716 wiernych i obejmuje wsie: Kulesze, Kiślak, Wilamówkę, Uścianek i kol Kramkówkę. W 1988 r. otrzymano pozwolenie na założenie cmentarza grzebalnego, który został poświęcony 23 kwietnia 1989 r. przez bpa Edwarda Ozorowskiego. Dwa lata później dzięki staraniom ówczesnego rektora ks. Czesława Tokarzewskiego dobudowano wieżę, gdzie umieszczono dwa dzwony. 2 lipca 1995 r. ks. abp Stanisław Szymecki utworzył z dotychczasowego rektoratu parafię, mianując ks. Tadeusza Malinowskiego pierwszym proboszczem. W Święto Świętych Archaniołów 29 września 2002 r. ks. abp Wojciech Ziemba przy udziale licznie zgromadzonych księży i wiernych, dokonał konsekracji naszego kościoła, nadając tytuł: Świętej Klary. Główny odpust parafialny ku czci św. Klary obchodzony jest w 2-gą niedzielę sierpnia. Przybywa na niego wielu wiernych a szczególnie ci, którzy wyjechali stąd do miast. To dobra okazja i do wzmocnienia wiary, i do odnowienia więzi z swoja dawną „małą ojczyzną”. Podczas odpustu św. Klary w 2013 r. kazania głosił ks. bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Arch. Białostockiej. Obecnie parafia liczy 430 osób. Wierni chętnie włączają się w różne akcje duszpasterskie (np. jest 8 KŻR) i życie liturgiczne naszej wspólnoty parafialnej. Posługę duszpasterską w Parafii Kulesze dotychczas sprawowali następujący księża: ks. Jan Kosecki (w latach 1976-1982), ks. Jan Jankowski (1983-1984), ks. Stanisław Kurek (1985-1986), ks. Czesław Tokarzewski (1986-1993), ks. Tadeusz Malinowski (od 1993 r.).

 

www.kulesze.archibial.pl